نماینده تهران در لیگ دسته دو بیس بال کشور شرکت می کند | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران