نشست هم اندیشی هیات انجمنهای ورزشی استان تهران/دادویی مقدم:هیات تهران بازو و تکیه گاه اصلی فدراسیون انجمنهای ورزشی است | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران