گزارشی از تمرینات تیم دارت "ناوک تهران" در فرهنگسرای بهمن | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران