ورود کاربر

خبر ها

بنا به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد و طی حکمی از طرف آقای یحیی دادویی, رییس هیئت انجمن های ورزشی استان تهران  , آقای رزاق جعفری به عنوان رییس هیئت انجمن های ورزشی شهرستان مذکور معرفی گردید. با آرزوی موفقیت روزافزون آقای رزاق جعفری .
2015-05-05 10:44
بنا به پیشنهاد ریاست محترم اداره ورزش و جوانان جنوبغرب  تهران و طی حکمی از سوی آقای یحیی دادویی( رییس هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران ) آقای محمد هاشمی  جهت تصدی هیئت انجمن های ورزشی جنوبغرب تهران انتخاب گردید. روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران برای ایشان آرزوی موفقت مینماید.
2015-05-05 10:39
برخیز که فجر انقلاب است امروز                    بیگانه صفت , خانه خراب است امروز هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد                  از لطف خدا نقش بر آب است امروز  
2015-02-02 13:36
هیئت انجمن های ورزشی استان تهران و کمیته فوتبال دستی برگزار مینمایند: یکدوره کلاس توجیهی و آموزشی داوری درجه 3  فوتبال دستی در روزهای 26  و 29  بهمن ماه  سال جاری
2015-02-02 13:28
بنا به پیشنهاد  آقای مجید بذرافشان ,ریاست محترم اداره ورزش  و جوانان شهرستان ورامین و طی حکمی از سوی آقای یحیی دادویی (رییس هیئت انجمن های ورزشی استان تهران ) آقای محمد حسین معماری به عنوان ریاست هیئت انجمن های ورزشی شهرستان ورامین منصوب شدند.
2015-01-28 11:02