ورود کاربر

خبر ها

برگزاری کلاسهای مربیگری درجه 3 سافت بال بانوان استان تهران : تاریخ برگزاری کلاسهای تئوری:25/9/93 لغایت    27/9/93
4. آذر 1393 - 14:13
 جناب آقایان : سهراب آزاد ( ریاست محترم انجمن سپک تاکرا) سید حسین موسوی( ریاست محترم انجمن فوتوالی ) حمدا...
3. آذر 1393 - 15:31
ابلاغ  سرپرست کمیته فوتبال دستی استان تهران بدون هماهنگی اینجانب وعدم آگاهی سرپرست انجمن فوتبال دستی از قوانین صادر گردید.
25. مرداد 1393 - 11:27
هیئت های انجمن های ورزشی با همکاری هیئت پزشکی استان تهران برگزار می نمایند:
1. مرداد 1393 - 13:20
 کمیته موی تای استان تهران برگزار می نماید: 
1. مرداد 1393 - 13:04