نتایج دوره ها

مطلبی ارسال نشده است.

ورود کاربر

خبر ها

خدای رحمان نوید سال نو رابر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق بسپارد.
2017-03-19 23:44
هییت انجمن های ورزشی استان تهران روز زن و روز مادر را به تمامی مادران فداکار و زنان ایران تبریک و تهنیت عرض مینماید .
2017-03-18 21:53
بنابر پیشنهاد آقای یحیی دادویی رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران و با حکم "مسعود خسروی" سرپرست انجمن فوتوالی کشور، آقای علی ابوالقاسم پوربه عنوان سرپرست کمیته فوتوالی استان تهران منصوب و مشغول به کار شد. به امید موفقیت روزافزون
2017-03-14 14:19
اردوی انتخابی تیم ملی فوتوالی کشورمان بمنظور شرکت در رقابتهای آسیایی تایلند از امروز ( سه شنبه ) در تهران کلید خورد .
2017-03-14 14:13
مژدگانی دوستان از ره بهاران میرسد         موسم دیدار یار و وصل جانان میرسد رودها لبریز آب و دشتها پرگل شدند           آری اکنون بهترین روزکاران میرسند پای کوبی جشن سوری آتش وسرخی آن      غم ز دلها میبرد زردی به پایان میرسد    
2017-03-14 01:23